Jsme tu
pro Vás.

O vláknech do betonu

Vláknobeton

Vláknobeton neboli drátkobeton je moderní kompozitní konstrukční materiál který se zjednodušeně řečeno skládá z betonové směsi a přimísených vláken která mohou být ocelová nebo na bázi plastických hmot.
V současnosti je na trhu k dispozici více druhů ocelových nebo plastových vláken a tak je nutné především efektivně a účinně tyto vlákna navrhovat.

Materiál má prokazatelné pozitivní výsledky jak z pohledu efektivního návrhu konstrukcí, tak i ze strany usnadnění a zlepšení ekonomiky stavební výroby..

Využití vláknobetonů

V současné době nachází vláknobeton neustále další možnosti využití. Používá se jako samostatná rozptýlená výztuž se statickým účinkem a také v kombinaci s klasickou betonářskou nebo předpínací výztuží a nebo jsou aplikované jako doplňkové výztuže v konstrukčních prvcích, které mají tvarově náročnou geometrii.

nebo jsou aplikované jako doplňkové výztuže v konstrukčních prvcích, které mají tvarově náročnou geometrii.

Technologie vláknobetonu

Vláknobeton resp. drátkobeton je kompozitní konstrukční materiál, který využívá všech pozitivních vlastností použitých vláken. Technologie vláknobetonu je závislá na použité betonové směsi a vhodně zvoleném druhu vláken a to tak aby bylo dosaženo maximálního využití vzniklého kompozitu.

Vhodně zvolená vlákna mají významný vliv na tahové pevnosti po vzniku trhliny, ale taktéž na samotnou zpracovatelnost směsi.

Technologie vláknobetonu se především uplatňuje u průmyslových podlah, základových desek, prefabrikátů a mnoha další oborech výstavby.

KARI SÍTĚ vs. VLÁKNA

Výhody vláken do betonu

Po mnoho desetiletí se při výstavbě průmyslových podlah používaly jako výztuž do betonu jen kari sítě - teprve ocelová vlákna přinesla v této oblasti zásadní změnu.

Homogenní drátkobeton s vlákny KrampeHarex® je možné pokládat při použití u průmyslových podlah přímo podloží a následně se upraví podle potřeby.

Tím zcela odpadá nákladné a časově náročné pokládání výztuže..

Takto se ušetří čas a zjednoduší celý technologický postup, což se pozitivně odrazí na celkových nákladech na výstavbu.

V některých případech je však výhodné použít inovativní kombinovanou výztuž.

Průmyslové podlahy s vlákny KrampeHarex®, se osvědčují především při extrémním bodovém zatížení a vysokých požadavcích kombinované výztuže na maximální výpočtovou šířku trhlin.

Produkty

Ocelová vlákna

Ocelová vlákna

Použití:
Spolehlivé a cenově dostupné řešení pro betonové podlahy a potěry. Dále pro výrobu prefabrikátů např.: vysoce kvalitních fasádních desek a obkladů.

Výhody:
Vlákna KrampeHarex® zvyšují tahovou pevnost betonu po vzniku trhliny, působí příznivě na dotvarování a smrštění betonu.

Drátěná vlákna

Ocelová mikrovlákna

Použití:
Ocelová mikrovlákna pro trezorovou techniku a UHPC.

Výhody:
Extrémně vysoká rázová pevnost, odolnost drátkobetonu vůči dynamické zátěži, možnost lehčích konstrukcí se zvýšenou životností.

Drátěná vlákna

Ocelová vlákna SW50

Použití:
Pro výztuž betonových směsí za účelem zvýšení pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tahu, rázové pevnosti a odolnosti proti opotřebení betonu.

Výhody:
Vlákna jsou v podélném profilu zvlněná a tvar jejich průřezu je kruhová úseč, tím je zajištěno lepší kotvení do betonu. V případě vzniku trhlin je vláknobeton schopen přenést zatížení pomocí překlenutím trhliny - tzv. ekvivalentní pevnost.

Nerezová vlákna

Nerezová vlákna

Použití:
Nerezová vlákna pro průmyslové podlahy, prefabrikáty, bytovou výstavbu a výstavbu tunelů.

Výhody:
Beton vyztužená nerezovými vlákny může být použit u konstrukcí kde se vyžaduje vyšší odolnost a stálost vůči chemickým látkám a vnějšímu prostředí.

Skleněná/sklenná vlákna

Skleněná/sklenná vlákna

Použití:
Spolehlivé a dostupné řešení pro omezení vzniku trhlin u betonů, malt a cementových směsí.

Výhody:
Skleněná vlákna omezují vznik mikrotrhlin v raném stadiu tuhnutí betonové směsi.

Polypropylenová vlákna

Polypropylenová vlákna

Použití:
Polypropylenová vlákna se používají k zabránění vzniku mikrotrhlin, omezení plastického sedání, zvýšení odolnosti proti nárazu.
Při použití u podzemních staveb zvyšují odolnost betonu proti explozivnímu odprýskání vlivem vysoké teploty.

Výhody:
Polypropylenová vlákna díky své vysoké jemnosti nevystupují z povrchu a vlákna jsou ošetřena tak aby došlo k maximálnímu rozmísení vláken v čerstvé směsi a bylo zabráněno vzniku shluků.

Vlákna z plechové pásky

Ocelové spony

Použití:
Pro sanaci trhlin v podlahových deskách a betonových potěrech.

Výhody:
Díky svému typickému zvlněnému tvaru dobře přenáší zatížení v trhlinách.

VYUŽITÍ

Drátkobeton

Vláknobeton neboli drátkobeton je moderní kompozitní konstrukční materiál, který se, zjednodušeně řečeno, skládá z ocelových vláken a betonové směsi. V součastnosti je na trhu k dispozici více druhů ocelových vláken, a tak je nutné především efektivně a účinně tato vlákna kombinovat.

Materiál má prokazatelné pozitivní výsledky jak z pohledu efektivního návrhu konstrukcí, tak ze strany usnadnění a zlepšení ekonomiky stavební výroby.

Využití vláknobetonů

V současné době nachází vláknobeton hned několik možností využití. Používají se jako samostatné rozptýlené výztuže se statickým účinkem, dále také v kombinaci s klasickou betonářskou nebo přepínací výztuží.

Žáruvzdorný beton

Pokud vyžadujete vysokou pevnost a zároveň žáruvzdornost, jsou pro Vás ocelová vlákna KrampeHarex® a polypropylenová vlákna KrampeFibrin® tím nejlepším řešením.

Své uplatnění najdou především v oblasti petrochemie, ocelářském průmyslu, v cementárnách a koksovnách, slévárnách i keramických pecích a sušárnách.

Ocelová vlákna KrampeHarex® z ušlechtilé oceli a vlákna KrampeHarex® Melt-Extrakt jsou navíc vysoce odolná vůči vysokým teplotám a zároveň nepodléhají korozi, čímž zvyšují výdrž jednotlivých betonových elementů.

Pokud máte nějaký dotaz k našim produktům či možnostem a oblastem využití, určitě nás kontaktujte

Kontaktní formulář

Napište nám
zpráva

Osvobození 234 | 664 81 Ostrovačice | CZ
T +420 549 245 064
E info (@at) krampeharex (.dot) cz
//